Peer-review papers

 1. Przybylak R. 2011. Changes in Poland's climate over the last millennium. Czasopismo Geograficzne, 82: 23-48. PDF
 2. Przybylak R., Pospieszyńska A., Wyszyński P., Nowakowski M. 2013. Air temperature changes in Żagań (Poland) in the period from 1781 to 1792. International Journal of Climatology, 34(7): 2408-2426. DOI:10.1002/joc.3847
 3. Larocque-Tobler I. 2014. The Polish sub-fossil chironomids. Palaeontologia Electronica, 17(1): 1-28. http://palaeo-electronica.org/content/pdfs/391.pdf
 4. Majorowicz J., Safanda J., Przybylak R. 2014. The Little Ice Age signature and subsequent warming seen
  in borehole temperature logs versus solar forcing model. International Journal of Earth Sciences, 103: 1163-1173.
  DOI 10.1007/s00531-014-1008-7
 5. Gabryś A., Piotrowska N. 2014. Wykorzystanie izotopowej spektrometrii mas do rekonstrukcji zmian temperatury - IRMS+Multiflow system. Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, 7: 46-49. PDF
 6. Przybylak R., Filipiak J., Oliński P. 2014. Obserwacje meteorologiczne Gottfrieda Reygera w Gdańsku w latach 1722-1769 i ich przydatność do badań zmian klimatu. Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 66: 360-375. PDF
 7. Amann B., Lobsinger S., Fischer D., Tylmann W., Bonk A., Filipiak J., Grosjean M. 2014. Spring temperature variability and eutrophication history inferred from sedimentary pigments in the varved sediments of Lake Żabińskie, north-eastern Poland. Global and Planetary Change, 123: 86-96. http://dx.doi.org/10.1016/j.gloplacha.2014.10.008
 8. Hernandez-Almeida I., Grosjean M., Tylmann W., Bonk A. 2015. Chrysophyte cyst-inferred variability of warm season lake water chemistry and climate in northern Poland: training set and downcore reconstruction. Journal of Paleolimnology, 123: 86-96. DOI 10.1007/s10933-014-9812-4
 9. Larocque-Tobler I., Filipiak J., Tylmann W., Bonk A., Grosjean M. 2015. Comparison between chironomid-inferred mean-August temperature from varved Lake Żabińskie (Poland) and instrumental data since 1986AD. Quaternary Science Reviews, 111: 35-50. doi:10.1016/j.quascirev.2015.01.001
 10. Bonk A., Tylmann W., Amann B., Enters D., Grosjean M. 2015. Modern limnology and varve-formation processes in Lake Żabińskie, northeastern Poland: comprehensive process studies as a key to understand the sediment record. Journal of Limnology. doi:10.4081/jlimnol.2014.1117
 11. Hernandez-Almeida I., Grosjean M., Przybylak R., Tylmann W. 2015. A chrysophyte-based quantitative reconstruction of winter severity from varved lake sediments in NE Poland during the past millennium and its relationship to natural climate variability. Quaternary Science Reviews, 122: 74-88. doi:10.1016/j.quascirev.2015.05.029
 12. Butz C., Grosjean M., Fischer D., Wunderle S., Tylmann W., Rein B., 2015. Hyperspectral imaging spectroscopy: a promising method for the biogeochemical analysis of lake sediments, Journal of Applied Remote Sensing, 9(1), 096031. http://dx.doi.org/10.1117/1.JRS.9.096031
 13. Bonk A., Tylmann W., Goslar T., Wacnik A., Grosjean M. 2015. Comparing varve counting and 14C-AMS chronologies  in the sediments of Lake Żabińskie, northeastern Poland: implications for accurate 14C dating of lake sediments. Geochronometria, 42: 159-171. doi 10.1515/geochr-2015-0019
 14. Tylmann W., Bonk A., Goslar T., Wulf S., Grosjean M. 2016. Calibrating 210Pb results with varve chronology and independent chronostratigraphic markers: problems and implications. Quaternary Geochronology, 32: 1-10. http://dx.doi.org/10.1016/j.quageo.2015.11.004
 15. Wacnik A., Tylmann W., Bonk A., Goslar T., Enters D., Meyer-Jacob C., Grosjean M. 2016. Determining the responses of vegetation to natural processes and human impacts in north-eastern Poland during the last millennium: combined pollen, geochemical and historical data. Vegetation History and Archaeobotany. doi 10.1007/s00334-016-0565-z

Abstracts

 1. Tylmann W., Grosjean M., Kamenik C., Kinder M., Filipiak J., Goslar T., Larocque I., Piotrowska N., Przybylak R., Wacnik A., Witak M. 2011. Klimat północnej Polski w ostatnim tysiącleciu: Powiązanie przyszłości z przeszłością. Zmiany paleoklimatyczne w przeszłości geologicznej, Referaty i postery, PIG, Warszawa: 84. PDF
 2. Tylmann W., Grosjean M., Amann B., Bonk A., Kinder M., Żarczyński M. 2012. Varved Lake Żabińskie, northeastern Poland: a promising site for high-resolution multi-proxy paleoclimatic reconstructions for the last millennium. 3rd PAGES Varves Working Group Workshop, Terra Nostra 2012/1: 92-93. PDF
 3. Grosjean M., Tylmann W., Amann B. 2012. High-resolution hyperspectral imaging (380-1000 nm) of varved lake sediments. 3rd PAGES Varves Working Group Workshop, Terra Nostra 2012/1: 37. PDF
 4. Tylmann W., Grosjean M., Amann B., Bonk A., Enters D., Filipiak J., Goslar T., Hernández-Almeida I., Kinder M., Larocque-Tobler I., Piotrowska N., Przybylak R., Wacnik A., Witak M., Zolitschka B. 2012. Climate of northern Poland during the last 1000 years: Quantitative multi-proxy reconstructions with annual resolution based on varved lake sediments from Lake Żabińskie. 12th International Paleolimnology Symposium: 122-123. PDF
 5. Hernández-Almeida I., Kamenik C., Tylmann W., Grosjean M. 2012. Lake selection and design of a training set to develop climate transfer functions for biological proxies in Polish lakes. 12th International Paleolimnology Symposium: 115. PDF
 6. Larocque-Tobler I., Hernández-Almeida I., Tylmann W., Grosjean M. 2012. Can chironomids and chrysophytes be used to quantitatively reconstruct temperature in Polish lakes? 12th International Paleolimnology Symposium: 119. PDF
 7. Przybylak R., Pośpieszyńska A. 2012. Air temperature in Toruń (Poland) in the period 1885-1889. EMS Annual Meeting Abstracts: EMS2012-305. PDF
 8. Pośpieszyńska A., Przybylak R. 2012. The climate of Toruń (Poland) based on documentary evidence and instrumental data. XV International Conference of Historical Geographers, Book of Abstracts: 80. PDF
 9. Hernández-Almeida I., Kamenik C., Tylmann W., Grosjean M. 2013. Developing a chrysophyte-based cold-season temperature transfer function and a calibration-in-time model to reconstruct environmental variables in Polish lakes. PAGES 2nd Young Scientists Meeting. Program and Abstracts: 49. PDF
 10. Grosjean M., Hernández-Almeida I., Larocque I., Amann B., Butz C., Bonk A., Filipiak J., Przybylak R., Tylmann W.,  2013. Calibrating and reconstructing the climate of NE Poland from varved Lake Żabińskie, Masurian Lake Land. Paleoecological reconstructions - lacustrine, peat and cave sediments. Abstract Book: 29. PDF
 11. Tylmann W., Bonk A., Enters D., Goslar T., Grosjean M., 2013. Varve structure, chronology and XRF scanning results of the sediment record from Lake Żabińskie, northeastern Poland: Insight into the climate of the last millennium. Paleoecological reconstructions - lacustrine, peat and cave sediments. Abstract Book: 41. PDF
 12. Bonk A., Tylmann W., Motykowska-Liebner M., Grosjean M., 2013. Validation of varve-based chronology for uppermost sediments using Cs-137: case study on Lake Żabińskie, northeastern Poland. 11th International Conference "Methods of Absolute Chronology". Abstract & Programme: 84. PDF
 13. Gabryś A., Piotrowska N., Tylmann W., Grosjean M., 2013. Stable isotopes in lake sediments from Lake Żabińskie, northeastern Poland, for temperature reconstruction during the last 120 years. 11th International Conference "Methods of Absolute Chronology". Abstract & Programme: 85. PDF
 14. Gabryś A., Piotrowska N., Tylmann W., Grosjean M., 2013. Stable isotopes for CLIMPOL project - Climate of northern Poland during the last 1000 years: Constraining the future with the past. ISOG2013 - Environmental geochemistry methods, trends, questions. Abstracts: 24-25. PDF
 15. Gabryś A., Piotrowska N., Tylmann W., Grosjean M., 2013. Stable isotopes in lake sediments from Lake Żabińskie, northeastern Poland, for temperature reconstruction during the last 120 years. Conference on Isotopes of Carbon, Water, and Geotracers in Paleoclimate Research. Abstracts: 19. PDF
 16. Przybylak R., Kobyłecka M., 2013. Atmospheric precipitation in Żagań (south-west Poland) from 1781-1792. 7th ESEH Conference. Abstracts. PDF
 17. Przybylak R., Filipiak J., Oliński P., 2013. Obserwacje meteorologiczne Gottfrieda Reygera w Gdańsku w latach 1722-1769 i ich przydatność do badań zmian klimatu. XXXVI Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów. Streszczenia prac: 60. PDF
 18. Przybylak R., Kobyłecka M., 2013. Opady atmosferyczne w Żaganiu (SW Polska) w okresie 1781-1792. XXXVI Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów. Streszczenia prac: 61. PDF
 19. Damaszke M., Witak M., 2013. Zmiany składu gatunkowego flory okrzemkowej w osadach Jeziora Żabińskiego w minionym stuleciu, Procesy geologiczne  w strefie brzegowej morza. Abstrakty: 53. PDF
 20. Damaszke M., Witak M., 2013. Flora okrzemkowa wskaźnikiem zmian środowiska limnicznego w ostatnim stuleciu na przykładzie Jeziora Żabińskiego (Pojezierze Mazurskie), VI Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu "Osady morskie, lagunowe i torfowisk nadbrzeżnych jako źródło informacji o paleośrodowiskach i klimacie". Abstrakty: 62. PDF
 21. Damaszke M., Witak M., 2013. The Changes of the diatom assemblages structure recorded in the limnic sediments of Żabińskie Lake during the last century, 32nd International Conference of Phycologists. Abstract Book: 64-65. PDF
 22. Bonk A., Tylmann W., Enters D., Grosjean M., 2014. Modern sedimentation and varve formation processes in Lake Żabińskie, northeastern Poland, Geophysical Research Abstracts 16: EGU2014-13158. PDF
 23. Amann B., Lobsinger S., Tylmann W., Filipiak J., Grosjean M., 2014. , Spring-temperature variability and eutrophication history inferred from sedimentary pigments in the varved sediments of Lake Żabińskie, NE Poland, Geophysical Research Abstracts 16: EGU2014-7278-3. PDF
 24. Hernández-Almeida I., Grosjean M., Tylmann W., Bonk A., 2014. Chrysophyte cyst-inferred variability of warm season lake water chemistry and climate in northern Poland: training set and downcore reconstruction, Geophysical Research Abstracts 16: EGU2014-7335. PDF
 25. Butz C., Grosjean M., Enters D., Tylmann W., 2014. Exploring the potential of hyper-spectral imaging for the biogeochemical analysis of varved lake sediments, Geophysical Research Abstracts 16: EGU2014-7781. PDF
 26. Przybylak R., 2014. Climate change and variability in Poland from Copernicus's time to present, 2nd International Conference on Climate Change - The environmental and socio-economic response in the Southern Baltic region, Conference Proceedings: 104-105. PDF
 27. Wacnik A., Bonk A., Tylmann W., Grosjean M., 2014. Reaction of woodland communities to settlement and climatic changes between AD 1250 and 2000 in northeastern Poland. Combined pollen, varve chronology and historical data, 9th European Paleobotany and Palynology Conference, Abstract Book: 301-302. PDF
 28. Witak M., 2014. Human impact and eutrophication trends during the past 250 years recorded in varved sediments of Żabińskie Lake (Masurian Lakeland, Northern Poland), 23rd International Diatom Symposium, Abstract Book: 128. PDF
 29. Przybylak R., Pospieszyńska A., Wyszyński P., Nowakowski M., 2014. Air temperature changes in Żagań (Poland) in the period from 1781 to 1792, IGU 2014 Regional Conference, Abstract Book: IGU2014-0075. PDF
 30. Przybylak R., Filipiak J., Oliński P., 2014. Meteorological observations of Gottfried Reyger in Gdańsk from 1722 to 1786 and their applicability to studies of the climate change, IGU 2014 Regional Conference, Abstract Book: IGU2014-0431. PDF
 31. Bonk A., Tylmann W., Enters D., Grosjean M., 2014, Współczesne procesy sedymentacji i powstawania osadów warwowych w Jeziorze Żabińskim na Pojezierzu Mazurskim, X Zjazd Geomorfologów Polskich Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość, Streszczenia: 22. PDF
 32. Wacnik A., 2014, Przemiany roślinności w następstwie działalności społeczności rolniczych na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (północno-wschodnia Polska), Środowisko i kultura 10: 108-109. PDF
 33. Gabryś A., Piotrowska N., Tylmann W., Bonk A., Filipiak J., Wacnik A., Hernández-Almeida I., Grosjean M., 2015. Stable isotope record in annually laminated lake sediments from Lake Żabińskie (NE Poland) for the last millennium. Geophysical Research Abstracts 17: EGU2015-3417. PDF
 34. Piotrowska N., Gabryś A., Tylmann W., Bonk A., 2015. Isotopic investigations of contemporary carbonate sedimentation in lakes from N Poland. Geophysical Research Abstracts 17: EGU2015-3376. PDF
 35. Pazdur A., Gabryś A., Kuc T., Pawełczyk S., Piotrowska N., Rakowski A., Różański K., Sensuła B., 2015.  Imprint of CO2 emission in atmosphere and biosphere on the basis of 14C and 13C measurements. Geophysical Research Abstracts 17: EGU2015-3470. PDF
 36. Butz C., Grosjean M., Tylmann W., 2015. Hyper-spectral imaging: A promising tool for quantitative pigment analysis of varved lake sediments. Geophysical Research Abstracts 17: EGU2015-14164. PDF
 37. Filipiak J., The reconstruction of air pressure in Gdańsk in the period of instrumental observations, 1739-2012. Geophysical Research Abstracts 17: EGU2015-9202. PDF
 38. Tylmann W., Bonk A., Amann B., Butz C., Enters D., Kinder M., Grosjean M., 2015. Composition and structure of varves in Lake Żabińskie, northeastern Poland: a potential for high-resolution reconstruction of meteorological conditions. Geophysical Research Abstracts 17: EGU2015-13178. PDF
 39. Wacnik A., Bonk A., Tylmann W., Grosjean M., 2015. From forests to the cultural landscape in Masuria (NE Poland): a  case study on the varved sediments from Lake Żabińskie. 11th International Meeting of the Pollen Monitoring Programme. Volume of Abstracts: 38. PDF
 40. Grosjean M., Tylmann W., Climpol Project Members, 2015. Climate Variability in Central Europe of the past 2000 Years: Challenges and Perspectives. International Conference ‘Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia’, Program and Abstracts Book: 15-16. PDF
 41. Przybylak R., 2015. Climate of Poland in the last millennium. International Conference ‘Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia’, Program and Abstracts Book: 20. PDF
 42. Filipiak J., 2015. Climate variability in Poland in the period of the instrumental record. International Conference ‘Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia’, Program and Abstracts Book: 21. PDF
 43. Tylmann W., Amann B., Bonk A., Goslar T., Grosjean M., 2015. Varved sediments of Lake Żabińskie, northeastern Poland: a chronological frame for high-resolution paleoclimate reconstructions over the last millennium. International Conference ‘Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia’, Program and Abstracts Book: 25. PDF
 44. Larocque-Tobler I., Tylmann W., Grosjean M., Filipiak J., Bonk A., 2015. Temperature reconstruction using chironomids (non-biting midges) preserved in the varved sediment of Lake Zabinskie, Poland. International Conference ‘Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia’, Program and Abstracts Book: 26. PDF
 45. Hernández-Almeida I., Grosjean M., Przybylak R., Tylmann W., 2015. A chrysophyte-based transfer function as a tool for winter severity reconstructions in NE Poland during the past millennium. International Conference ‘Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia’, Program and Abstracts Book: 27. PDF
 46. Butz C., Grosjean M., Tylmann W., 2015. Hyper-spectral imaging: A promising tool for quantitative pigment analysis of varved lake sediments. International Conference ‘Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia’, Program and Abstracts Book: 38. PDF
 47. Ustrzycka A., Piotrowska N., Tylmann W., Bonk A., Filipiak J., Wacnik A., Hernández-Almeida I., Grosjean M., 2015. Stable isotope record in annually laminated lake sediments from Lake Żabińskie (NE Poland) for the last millennium. International Conference ‘Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia’, Program and Abstracts Book: 48. PDF
 48. Amann B., Lobsiger S., Tylmann W., Filipiak J., Grosjean M., 2015. Spring (MAM) temperature signal in the varved sediments of Lake Żabińskie, NE Poland: calibration and reconstruction back to AD 1600. International Conference ‘Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia’, Program and Abstracts Book: 49. PDF
 49. Przybylak R., Filipiak J., Oliński P., 2015. Climate of Gdańsk from 1770 to 1786 based on Gottfried Reyger’s  meteorological observations and measurements. International Conference ‘Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia’, Program and Abstracts Book: 64. PDF
 50. Ustrzycka A., Piotrowska N., Tylmann W., Bonk A., 2015. Isotopic investigations of contemporary carbonate sedimentation in lakes from N Poland. International Conference ‘Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia’, Program and Abstracts Book: 77. PDF
 51. Hernández-Almeida I., Grosjean M., Bonk A., Tylmann W., 2015. Chrysophyte cyst-inferred variability of warm season lake water chemistry and zonal wind in northern Poland. International Conference ‘Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia’, Program and Abstracts Book: 78. PDF
 52. Hernández-Almeida I., Grosjean M., Bonk A., Tylmann W., 2015. Chryosphyte cysts population dynamics in northern Poland: a two-years sediment trap experiment. International Conference ‘Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia’, Program and Abstracts Book: 79. PDF
 53. Bonk A., Tylmann W., Amann B., Enters D., Grosjean M., 2015. Modern limnology, sediment accumulation and varve formation processes in Lake Żabińskie, northeastern Poland: a key to understand the sediment record. International Conference ‘Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia’, Program and Abstracts Book: 80. PDF
 54. Wacnik A., Bonk A., Tylmann W., Grosjean M., 2015. Anthropogenic changes of vegetation over the last millennium in NE Poland; a case study on the varved sediments from Lake Żabińskie. International Conference ‘Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia’, Program and Abstracts Book: 90. PDF
 55. Witak M., 2015. Environmental changes recorded in Lake Żabińskie (Masurian Lake District) based on the subfossil diatom flora, AD 1888-2010. International Conference ‘Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia’, Program and Abstracts Book: 91. PDF
 56. Witak M., 2015. Diatom biostratigraphy of the last millennium sediments of Lake Żabińskie (Masurian Lake District) . International Conference ‘Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia’, Program and Abstracts Book: 92. PDF
 57. Tylmann W., Grosjean M., the CLIMPOL Science Team, 2015. The CLIMPOL project: toward quantitative paleoclimate reconstructions from lake sediments in northeastern Poland. In:  Schwab M. J., Brauer A., Brykała D., Gierszewski P., Lamparski P., Błaszkiewicz M., 2015. 4th Annual ICLEA Workshop 2015, Abstract Volume & Excursion Guide: 131. PDF
 58. Bonk A., Tylmann W., Amann B., Enters D., Grosjean M., Wulf S., 2015. Process studies and varve chronology as the basis for high-resolution and multiproxy paleoclimate reconstructions from the sediments of Lake Żabińskie (northeastern Poland). 13th International Paleolimnology Symposium, Abstracts Book: 26-27. PDF
 59. Piotrowska N., Gabryś A., Tylmann W., Bonk A., 2015. Isotopic investigations of contemporary carbonate sedimentation in lakes from N Poland. ESIR Isotope Workshop XIII, Book of Abstracts: 74. PDF
18.05.2022 stat4u